Студентски съвет

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Председател СС
659 669
studsavet@tu-plovdiv.bg
3110